Welkom op de site van VSV Den Bosch

 

Het VSV is een samenwerking tussen verloskundigen, verloskundig actieve huisartsen, gynaecologen en kinderartsen in de regio ‘s-Hertogenbosch. De oprichting in 2003 had als  doel de patientenzorg rond de zwangere moeder, het kind en het gezin te verbeteren. 
Het samenwerkingsverband is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een platform waar professionals werken aan gemeenschappelijke protocollen, transparante zorgoverdracht, constructieve behandel-feedback en een versterking van de samenwerking tussen de eerste en tweede lijn.
Vijf maal per jaar vindt structureel overleg plaats tussen alle betrokken partijen. Nieuwe ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied naast praktische vraagstukken vinden hun weg in dit platform om de kwaliteit van zorg en samenwerking verder uit te bouwen. Het aanscherpen en ontwikkelen van vakoverschrijdende protocollen zijn vaste agendapunten.
Ieder jaar is er een avondvullend symposium waarbij de laatste twee jaren onderwerpen als aangeboren aandoeningen, de verslaafde zwangere en moeders met een psychiatrische stoornis door verschillende sprekers van zowel binnen als buiten het VSV werden belicht.
Deze internetsite moet er voor zorg dragen dat alle betrokkenen eenvoudig en praktisch toegang hebben tot belangrijke data, notulen, protocollen, werkafspraken en te downloaden formulieren.